Klant case PFM Intelligence Group
Odoo applies technology to the requirements and wishes of our organization, just as we do for our customers.

PFM Intelligence Group is een organisatie met een wereldwijd bereik. De kernactiviteit is het vergaren van data voor anderen. De uitdaging was óók data te vergaren voor zichzelf om voorbereid te zijn op toekomstige groei.IN EEN OOGOPSLAG

Gebruikers  
75

Industrie
Data services

Kantoren
   
  
Klant sinds

2018

Wie is de PFM Intelligence Group

Het kantoor van PFM ligt op een industrieterrein in Alphen aan den Rijn. Achter de gevel huist een uiterst compacte organisatie die in Nederland (en daarbuiten) een unieke positie inneemt in dataverzameling van bezoekersdata voor winkels, winkelcentra, winkelstraten en stations. Daarnaast levert PFM maatwerk voor drive-thru oplossingen en huisvest het een reparatiecentrum voor communicatieproducten voor heel Europa.

Michel l’ Amie is Senior Operations/Projects Manager. Sinds oktober 2018 draait zijn organisatie op Odoo, maar uitontwikkeld is het nooit.

Wat was de uitdaging
“Voor klanten meten we alles en zelf hadden we nauwelijks data over onze bedrijfsprocessen”, vertelt Michel. De ambitie om in Europa (door) te groeien en van daaruit de wereld te veroveren, deed PFM  inzien dat de vele werkeilandjes met eigen manieren van werken aangepakt moesten worden. De keuze was bijschaven of rigoureus omvormen en met een schone lei beginnen. Het was een uitdaging om het maatpak dat binnen alle disciplines bestond op elkaar te laten aansluiten. Dat varieerde van files in Dropbox tot zelfgeschreven software.

PFM Intelligence Group kenmerkt zich door een klantgerichte en betrokken groep medewerkers die direct handelt. Het volume en tempo van orderverwerking is extreem hoog. De organisatie procesmatig efficiënt te laten draaien en inzicht krijgen in bedrijfsvoering waren redenen om over te gaan naar een totaalsysteem.

Waarom de keuze voor Odoo
Michel heeft een fascinatie voor informatisering en was vanuit een eerdere werkomgeving bekend met bedrijfsprocessen en systemen. Zijn oriëntatie bestond uit bezoeken van diverse ERP leveranciers, bijwonen van webinars. Daarnaast heeft hij zich via reviews verder laten informeren en heeft een goed beeld gekregen van de markt.

De keuze voor Odoo is ingegeven door kosten (efficiënt), open source (flexibiliteit) en de modulaire opzet. De keuze voor B-Informed is gemaakt door de wens met een Odoo Gold Partner in zee te  willen gaan. Een referentiebezoek bij een klant van B-Informed en daaruit volgende Proof of Concept met gap analyse was overtuigend.


TOEPASSINGEN

Administratie 

CRM en Verkoop 

Projecten 

Voorraadbeheer 

Productie 

Inkoop 

HRM 

Helpdesk  

Hoe is het project aangepakt

Olievlek implementatie. Met andere woorden: er is met een makkelijke functionaliteit begonnen, waardoor iedereen in de organisatie direct met het systeem te maken kreeg: verlofregistratie. Zo werd organisatie breed betrokkenheid en draagvlak gecreëerd. Alle applicaties zijn sindsdien fasegewijs geïmplementeerd in circa tien maanden tijd.

Hoe was de samenwerking met B-informed
De klant-leveranciersrelatie kenmerkt zich door co-makership. “B-Informed adviseert bij de basis te beginnen en deze aan te vullen en te verbeteren. Zo gaat het tot op de dag van vandaag” licht Michel toe. Het compacte projectteam, van hemzelf en een projectmanager en ontwikkelaar van B-Informed, werkt op basis van wekelijkse rapportages in een iteratief proces van verbeteren. Dit is wat Michel betreft het unieke aan Odoo en B-Informed. Doelstellingen zijn behaald én Odoo wordt continu geoptimaliseerd.

Waar heeft Odoo in bijgedragen
Odoo heeft met name inzicht gegeven in de eigen bedrijfsvoering van PFM. De verschillende disciplines sluiten nu op elkaar aan. Er is geen kostenbesparing gerealiseerd, mede vanwege het feit dat PFM onder meer eigen software gebruikte. De uitfasering van additionele duurdere pakketten leidde wel tot kostenbeheersing en vereenvoudiging van het totaalsysteem.

PFM werkt met twee bijzondere functionaliteiten. Een eigen helpdesk dashboard dat gebaseerd is op het helpdesksysteem van Odoo. Relevante KPI’s zijn daardoor in realtime inzichtelijk op het TV scherm en in Odoo.

Daarnaast een zelf ontwikkelde module: Configuration Management Database (CMDB). Deze zoomt in op de klanten van PFM (WIE). Met kaart en foto informatie wordt niet alleen zichtbaar WAAR de klant zich bevindt, maar ook WAT de klant afneemt. Vijftien jaar historie van PFM is hiermee samengevat in één module. Het biedt PFM Intelligence de unieke mogelijkheid om locatie georiënteerd te werken en haar groeidoelstelling te realiseren.

Meer informatie over PFM? Bezoek de PFM website www.pfm-intelligence.com

Delen

Klant case Cryo Store
Temperatuur gecontroleerde opslag en distributie is met Odoo een koud kunstje